Eigen risico

Het kan voorkomen dat een verzekeraar gebruik maakt van eigen risico. Zoals u kunt zien in het overzicht van AVP verzekeringen doen de meeste verzekeraars niet aan eigen risico, maar een enkeling dus wel. Op zich is het eigen risico niet direct een probleem bij een AVP verzekering, aangezien deze bij een eerste gemelde schade niet hoeft te worden aangesproken. Het eigen risico gaat namelijk pas gelden na het melden van een tweede schade. U ziet dat u dan bijvoorbeeld 100 of 250 euro van deze schade zelf moet betalen. Overigens is het ook nog eens zo dat de tweede schade de eerste schade wel binnen een bepaalde periode moet opvolgen (bijvoorbeeld een jaar), anders wordt deze niet meer als tweede schade gezien en hoeft er dus geen eigen risico te worden betaald.

Wat is uw voorkeur?

Waarschijnlijk zal uw voorkeur uitgaan naar een verzekeraar die geen eigen risico hanteert voor haar AVP verzekering. Toch hoeft u zich in feite niet te laten afschrikken door het eigen risico, aangezien ten eerste het bedrag voor het eigen risico relatief laag ligt, en ten tweede de kans dat u deze ooit moet gaan betalen toch vrij klein is. Uiteraard is het net zo makkelijk om gewoon te kiezen voor een verzekeraar die hier niet aan doet en waar het eigen risico helemaal niet aan de orde is. Ook als dat uw voorkeur heeft is er nog genoeg te kiezen.

Vorig artikel:

Volgend artikel: